Archive for the x. Grzegorz Zwierzyński Category

Rygałówka. Dziadowskiej kasy ksiądz nie wziął.

Posted in x. Grzegorz Zwierzyński with tags , on 2013.08.16 by x. Victor

Proboszcz z Rygałówki odmówił przyjęcia zebranych na wsi datków. – Takich dziadowskich pieniędzy nie chcę – wykrzyczał duchowny i kazał sołtysowi przeprowadzić jeszcze jedną zbiórkę. Czytaj dalej