Archive for the x. Henryk Ozga Category

FiM – Skreślona za syna

Posted in Jan Gałecki, x. Henryk Ozga with tags , on 2013.04.07 by x. Victor

Skreślona za to, że syn był „trunkowy”? A może dlatego, że zamiast odmawiać różaniec, odmawiał dawania w księżą łapę? Czytaj dalej