Archive for the x. Ireneusz Wołoszczuk Category

FiM – Apostazja po świecku

Posted in Apostazja, x. Ireneusz Wołoszczuk on 2014.03.23 by x. Victor

Wolność w zakresie przynależności do Kościoła, zagwarantowana przepisami Konstytucji RP oraz ustawy o gwarancjach wolności sumienia i wyznania, nie może zostać ograniczona przepisami wewnętrznymi związku wyznaniowego – mówią w rozmowie z „Faktami i Mitami” Wojciech Wiewiórowski, generalny inspektor ochrony danych osobowych, oraz Małgorzata Kałużyńska-Jasak, rzecznik prasowy GIODO. Czytaj dalej