Archive for the x. Jan Andrzej Radaszewski Category

Parafia nie zapłaci kary? Sąd zgubił akta sprawy

Posted in Czarni bezkarni, x. Jan Andrzej Radaszewski with tags , on 2014.02.07 by x. Victor

– Skandal! – to słowo powtarzano na sesji Rady Gminy Koneck, gdy na interpelację radnego wójt ujawnił wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego w Warszawie. Czytaj dalej