Archive for the x. Jan Dzierla Category

Czy nasz proboszcz to dyktator?

Posted in x. Jan Dzierla with tags , on 2013.02.10 by x. Victor

Kamery na cmentarzu pilnujące, aby wierni nie wyrzucali śmieci oraz nazywanie pijących piwo we wsi „pipolami” – to zarzuty pod adresem proboszcza czeszewskiej parafii. Dlaczego ksiądz, który wespół z robotnikami układał kostkę brukową przed kościołem oraz opiekuje się dziećmi w drodze do szkoły, wzbudza tyle kontrowersji? Czytaj dalej