Archive for the x. Jan Majewski Category

Ksiądz poseł z dzieckiem

Posted in b. Stanisław Stefanek (TW Staszek), Stanisław Stefanek, x. Jan Majewski, x. Józef Baniak with tags , on 2013.03.09 by x. Victor

Wybraniec narodu wybrańcem Boga. Czytaj dalej