Archive for the x. Jan Małeta Category

Można odmówić niektórych opłat cmentarnych

Posted in x. Jan Małeta, x. Maciej Szczepaniak, x. Tadeusz Łukowiak with tags , , , , , , , , on 2013.01.27 by x. Victor

Nie wolno brać pieniędzy za stawienie pomników, a gospodarze cmentarzy biorą! Czytaj dalej

Czyje są cmentarze? Czyje są groby?

Posted in x. Henryk Rynkiewicz, x. Jan Małeta, x. Janusz Sobczak, x. Marian Derkaczewski, x. Stanisław Walenszczak with tags , , , , on 2013.01.18 by x. Victor

Tak jakoś jest z instytucją Kościoła i jego przedstawicielami, czyli duchownymi, że jak są jakieś potrzeby, to wołają Radę Parafialną i oczekują, że ta zachęci mieszkańców do wyłożenia potrzebnych pieniędzy. Przy większych wydatkach Kościół woła o pieniądze do władz gminy lub nawet wyżej. Charakterystycznym przykładem jest budowanie nowych kościołów np. Boromeusza w Kościanie. Składać się mają mieszkańcy sąsiednich ulic. Czytaj dalej