Archive for the x. Jan Mrowca Category

Skrzynka skarg: proboszcz dyktator

Posted in x. Jan Mrowca with tags , on 2013.05.05 by x. Victor

Skrzynka skarg, pochwał i pomysłów: Czytaj dalej