Archive for the x. Jan Sroka Category

FiM – Proboszcz ci wszystko wybaczy

Posted in x. Jan Sroka with tags , on 2013.04.08 by x. Victor

N ie chcesz chodzić do kościoła? Takiej niesubordynacji Bóg może ci nie wybaczyć. Ale… nie ma sprawy – wystarczy, że za każdą nieobecność sypniesz groszem na tacę. Czytaj dalej