Archive for the x. Janusz Śmigiel Category

Kolegiata monitorowana: Kościół

Posted in x. Janusz Śmigiel with tags , on 2014.02.07 by x. Victor

Jeszcze w grudniu w kościele kolegiackim w Środzie zostały zamontowane kamery. To pierwszy kościół w powiecie średzkim, który zdecydował się na takie zabezpieczenia Czytaj dalej