Archive for the x. Janusz Sobczak Category

Kościoły w Konojadzie i Łękach Wielkich są już po gruntownych remontach

Posted in x. Janusz Sobczak, x. Stanisław Walenszczak with tags , , on 2013.01.18 by x. Victor

Renowacje świątyń trwały sześć miesięcy. Łączny ich koszt opiewał na ponad milion złotych. Czytaj dalej

Czyje są cmentarze? Czyje są groby?

Posted in x. Henryk Rynkiewicz, x. Jan Małeta, x. Janusz Sobczak, x. Marian Derkaczewski, x. Stanisław Walenszczak with tags , , , , on 2013.01.18 by x. Victor

Tak jakoś jest z instytucją Kościoła i jego przedstawicielami, czyli duchownymi, że jak są jakieś potrzeby, to wołają Radę Parafialną i oczekują, że ta zachęci mieszkańców do wyłożenia potrzebnych pieniędzy. Przy większych wydatkach Kościół woła o pieniądze do władz gminy lub nawet wyżej. Charakterystycznym przykładem jest budowanie nowych kościołów np. Boromeusza w Kościanie. Składać się mają mieszkańcy sąsiednich ulic. Czytaj dalej