Archive for the x. Janusz Strzałkowski Category

FiM – Kontener śmieci

Posted in x. Janusz Strzałkowski with tags , on 2013.02.19 by x. Victor

W sytuacjach trudnych i tragicznych nawet ludzie o zatwardziałym sercu potrafią okazać człowieczeństwo. Niestety, od tej obserwowanej w świecie prawidłowości są wyjątki. Gdzie? Nazbyt często w szeregach duchowieństwa katolickiego. Czytaj dalej