Archive for the x. Jarosław Grabiak Category

Wrocław: Awantura o drzewa w parafii na Swojczycach

Posted in x. Jarosław Grabiak with tags , , on 2013.02.17 by x. Victor

Na terenie plebanii pw. św. Jacka na wrocławskich Swojczycach okaleczono trzy stare drzewa. Parafianie mają żal do swojego proboszcza, że nadmiernie poobcinał im konary. Czytaj dalej