Archive for the x. Jarosław Szutarski Category

FiM – Zabijaka

Posted in x. Grzegorz Tworzewski, x. Jarosław Szutarski with tags , on 2013.04.11 by x. Victor

Dokonując apostazji wedle reguł narzuconych przez Episkopat, warto nosić przy sobie dyktafon… Czytaj dalej