Archive for the x. Jerzy Jakubiec Category

FiM – Sposób na cerkiew

Posted in x. Jerzy Jakubiec with tags , on 2013.04.26 by x. Victor

Odległe o 5 km od Przemyśla Bolestraszyce szczyciły się dotąd arboretum w dawnym dworku malarza Piotra Michałowskiego, Fortem XIII Twierdzy Przemyśl, znanym m.in. z filmu Królikiewicza, oraz proboszczem, który trafił tu z Afryki. Od miesiąca wieś słynie też ze sposobu, w jaki rozwalono wiekową cerkiew. Czytaj dalej