Archive for the x. Jerzy Krawczyk Category

FiM – Paranoja po polsku

Posted in Jan Wieczorek, x. Jerzy Krawczyk, z. Boromeuszki with tags , on 2013.04.10 by x. Victor

Siostry boromeuszki zgarnęły 2 mln zł za kamienicę w centrum Bytomia z zasiedlonymi w niej chorymi psychicznie pacjentami. Pozbyły się kłopotu, łyknęły szmal i jeszcze protestują! Czytaj dalej