Archive for the x. Jerzy Raźny Category

Spór o Orkanówkę: debata bez rozstrzygnięcia – proboszcz nie przyszedł (zdjęcia)

Posted in x. Józef Stabrawa, x. Jerzy Raźny with tags , on 2014.01.27 by x. Victor

MSZANA DOLNA: Na dzisiejszej sesji Rady Miasta odbyła się publiczna dyskusja na temat dalszego funkcjonowania Miejskiego Ośrodka Kultury w budynku „Orkanówki” należącego do parafii św. Michała. Czytaj dalej