Archive for the x. Jerzy Wójcik Category

Proboszcz wyciął drzewa. Z okazji otwarcia kościoła?

Posted in x. Jerzy Wójcik with tags , on 2013.03.08 by x. Victor

Oficjalne otwarcie parafii pw. Chrystusa Odkupiciela ks. Jerzy Wójcik zapowiedział na 21 kwietnia. – Czy to z tego powodu wyciął tyle starych drzew, które sami sadziliśmy i które rosły tam od lat? – pytają zbulwersowani parafianie Czytaj dalej