Archive for the x. Jerzy Wyrzykowski Category

Ksiądz nie chce ochrzcić dziecka

Posted in x. Dariusz Jaślarz, x. Jan Giriatowicz, x. Jerzy Wyrzykowski with tags , on 2013.01.20 by x. Victor

Sylwia Winiarska i Arkadiusz Kruk z Duninówka mają półrocznego syna, Krzysia. Chcieliby go ochrzcić, ale nie mogą, bo zgodnie z prawem kościelnym nie są małżeństwem i ksiądz odmówił udzielenia sakramentu. Szukają pomocy. Czytaj dalej