Archive for the x. Józef Fąfara Category

Wierni mają dość proboszcza

Posted in x. Józef Fąfara with tags , on 2013.02.05 by x. Victor

Proboszcz parafii w Brzeziu w powiecie człuchowskim zniszczył obraz Jana Pawła II, który powiesiliśmy w kościele w dniu pierwszej rocznicy śmierci papieża – twierdzą parafianie. Oburzeni mieszkańcy domagają się od biskupa odwołania proboszcza. Czytaj dalej