Archive for the x. Józef Jeromin Category

FiM – Białe jest czarne

Posted in x. Józef Jeromin with tags , on 2013.04.09 by x. Victor

W Białej Rawskiej rządzi czarne. Tylko nieliczni mają odwagę sprzeciwić się wszechwładnemu proboszczowi. Czytaj dalej

Parafialny zakład pogrzebowy

Posted in x. Józef Jeromin with tags , on 2013.01.12 by x. Victor

O proboszczu parafii rzymskokatolickiej w Białej Rawskiej Józefie J. od dłuższego czasu jest bardzo głośno w województwie łódzkim. Często piszą o nim lokalne gazety. Stał się znany nie z powodu swoich duszpasterskich zasług. Czytaj dalej