Archive for the x. Józef Wrzosek Category

FiM – Kosy na sztorc

Posted in Władysław Ziółek, x. Jan Kozak, x. Józef Wrzosek, x. Ryszard Kokoszka, x. Sławek Górski with tags , , , on 2013.11.11 by x. Victor

Parafianie prostują pochylone karki. Buntują się przeciwko wielebnym. Grożą proboszczom wywózką na taczkach! Czytaj dalej