Archive for the x. K.N. (Górzno) Category

Zmienić proboszcza

Posted in Henryk Tomasik, Jan Nowak, Józef Glemp, Tadeusz Pieronek, x. K.N. (Górzno) with tags , , on 2013.01.26 by x. Victor

— Tu chodzi o co innego, żeby pokonać parafian! Zdusić ich wolę. Nie pozwolić podnosić głowy! — uważają wierni. Czytaj dalej