Archive for the x. Kazimierz Bocianowski Category

FiM – Sutannowa szlachta – won!

Posted in x. Kazimierz Bocianowski, x. Piotr Dziurdziński, x. Sławomir Mrugała with tags , on 2013.01.20 by x. Victor

Parafianie z Piotrkowa Kujawskiego chcą usunąć wszystkich trzech księży. Pomimo petycji 550 osób w tej sprawie, biskup włocławski rżnie głupa. Czytaj dalej