Archive for the x. Kazimierz Kopeć Category

FiM – Wychowanie przez niebierzmowanie

Posted in x. Kazimierz Kopeć with tags , on 2014.02.24 by x. Victor

Módl się i pracuj, bo nie dostaniesz Ducha Świętego podczas bierzmowania. To pewne jak amen w pacierzu. Czytaj dalej