Archive for the x. Kazimierz Pokoński Category

FiM – Na ambonę

Posted in x. Kazimierz Pokoński with tags , on 2013.04.21 by x. Victor

Od 15 lat Kazimierz Pokoński, proboszcz parafii w Kiezmarku  koło Gdańska, nie interesuje się losami przekazanej do konserwacji zabytkowej ambony. Czytaj dalej