Archive for the x. Kazimierz Rojek Category

„100 zł co miesiąc i praca przy rozbudowie parafii”. Żądania proboszcza

Posted in x. Bartosz Rajnowski, x. Kazimierz Rojek, x. Tomasz Nowak with tags , on 2014.01.18 by x. Victor

Ks. Kazimierz Rojek, proboszcz parafii w Gwizdowie w powiecie leżajskim, domaga się od wiernych kwoty 100 zł miesięcznie na rozbudowę kościoła. „Oprócz finansów będziemy też angażować się przy pracach fizycznych, dlatego podczas tegorocznej kolędy wraz z radnymi dokonamy zapisów, kto może pomagać osobiście, a kto mógłby tylko nająć kogoś za siebie” – czytamy w ogłoszeniach parafialnych. Czytaj dalej

Co łaska na kaplicę: 100 zł na miesiąc od rodziny

Posted in Bez kategorii, x. Bartosz Rajnowski, x. Kazimierz Rojek with tags , on 2014.01.18 by x. Victor

Kwotę „ofiary” ustalił proboszcz w porozumieniu z Radą Parafialną. Mieszkańcy płacą, bo nie chcą być wyczytani z ambony Czytaj dalej