Archive for the x. Kazimierz Turakiewicz Category

FiM – Wspomożenie wiernych

Posted in Stanisław Dziwisz, x. Kazimierz Turakiewicz with tags , on 2013.04.11 by x. Victor

Kiedy oddani Kościołowi ludzie przekonują się, że w praktyce są tylko pionkami w rękach duchownych, pozostaje im żal. I bunt. Czytaj dalej

FiM – Miłosierdzie Kościoła

Posted in Stanisław Dziwisz, x. Kazimierz Turakiewicz, x. Michał Mikołajczyk with tags , on 2013.01.24 by x. Victor

Proboszcz z Małopolski skazał zasłużoną dla Kościoła wielodzietną rodzinę na głód i rozpacz. Kardynał Dziwisz patrzy, słucha i rozkłada ręce. Czytaj dalej