Archive for the x. Krzysztof Glaza Category

FiM – Bóg? Zapłać!

Posted in Franciszek Macharski, Kazimierz Nycz, x. Adam Krasucki, x. Andrzej Tokarzewski, x. Krzysztof Glaza, x. Leszek Slipek, x. Mirosław Donabidowicz with tags , , , , , , , , , on 2013.04.07 by x. Victor

Lepsza lub gorsza umiejętność wyłudzania pieniędzy i dóbr wszelakich jest wrodzoną specjalnością przeciętnego polskiego księdza. Są jednak wśród nich mistrze nad mistrzami. Czytaj dalej

FiM – Józefowie Józefowi…

Posted in x. Krzysztof Glaza with tags , on 2013.04.06 by x. Victor

Jest murowana recepta na zdobycie kasiory. Wystarczy tylko bardzo jej pragnąć i wolę tę… uświęcić. Czytaj dalej