Archive for the x. Krzysztof Kocot Category

Na wojnę z księdzem

Posted in Jan Szkodoń, Stanisław Dziwisz, x. Krzysztof Kocot with tags , on 2013.11.14 by x. Victor

Mieszkańcy Czarnego Dunajca skarżą się do kurii na swojego proboszcza. Czytaj dalej