Archive for the x. Krzysztof Kowalski Category

FiM – Pieniądze to nie wszystko

Posted in x. Krzysztof Kowalski with tags , on 2013.04.27 by x. Victor

Rodzice dwumiesięcznego Dawida są katolikami. Jasne więc, że pragną ochrzcić swojego syna. Pragną, ale nie mogą, bo ksiądz w ramach „co łaska” chce tyle, że na chrzest ich nie stać. Czytaj dalej