Archive for the x. Krzysztof Krośnicki Category

Wesoły dobrodziej

Posted in x. Krzysztof Krośnicki, x. Krzysztof Krośnicki with tags , , on 2013.02.25 by x. Victor

Mieszkańcy wsi Kozarze i Kuczyn (woj. łomżyńskie) nie mają łatwego życia. Stara się o to, jak może najlepiej, ich 44-letni proboszcz, Krzysztof Krośnicki. Trafił do Kuczyna przed 2 laty. Kuczynianie uważają, że jego nominacja na proboszcza, to kara nałożona na nich przez biskupa za skargi, które słali na poprzednika. A może nie rozumieją swojego pasterza, bo postać to nietuzinkowa, daleko odbiegająca od stereotypu księdza. Czytaj dalej