Archive for the x. Krzysztof Wąchała Category

Na rekolekcjach o Palikocie. Mama uczennicy oburzona

Posted in x. Krzysztof Wąchała with tags , on 2013.01.29 by x. Victor

– Mimo że Palikot nawołuje do strzelania do księży, jakoś dotarłem na spotkanie z wami w całości – miał powiedzieć do gimnazjalistów ks. Krzysztof Wąchała, prowadzący rekolekcje w kościele garnizonowym w Szczecinie. Czytaj dalej