Archive for the x. Krzysztof Zieliński Category

Awantura o plebanię w Goczałkowie

Posted in Ignacy Dec, x. Krzysztof Zieliński, x. Piotr Śliwka, x. Stanisław Skrzypek with tags , on 2013.04.20 by x. Victor

Ksiądz chciał sprzedać plebanię i zbudować nową. To wzburzyło parafian Czytaj dalej