Archive for the x. Krzysztof Category

Na godny pogrzeb nie zasłużył?

Posted in x. Krzysztof with tags , on 2010.02.07 by x. Victor

Kontrowersyjna ceremonia pogrzebowa. Ksiądz Krzysztof z parafii w Radymnie na Podkarpaciu odmówił wyprowadzenia ciała z domu zmarłego. Nie zezwolił też na wejście z trumną do kościoła. Msza bez kazania odbyła się w kaplicy w innej miejscowości. Wszystko dlatego, że zmarły dwa razy nie przyjął księdza po kolędzie. Czytaj dalej