Archive for the x. Lech Gralak Category

Kopnięty przez Boga

Posted in x. Lech Gralak with tags , on 2014.01.20 by x. Victor

Co łączy ubogiego kuternogę, który nie wiadomo, czy chodzi do kościoła, z zamożnym księdzem artystą? Kawałek świętej polskiej ziemi. Czytaj dalej