Archive for the x. Leszek Knut Category

Proboszcz szantażuje parafian

Posted in x. Leszek Knut with tags , on 2013.01.08 by x. Victor

Proboszcz parafii w Gowidlinie znalazł sposób na zdopingowanie wiernych, by dawali więcej. Spisuje wszystkie datki, a później w kościele wywiesza listy z nazwiskami parafian i kwotami, jakie dali na remont kościoła. Czytaj dalej