Archive for the x. Leszek Wilczyński Category

Ksiądz wyrzucił go z kościoła, bo jest Żydem?

Posted in x. Leszek Wilczyński, x. Leszek Wilczyński with tags , on 2013.04.19 by x. Victor

Współpracownik Muzeum Historii Żydów Polskich został wyproszony z poznańskiej świątyni. – To reakcja księdza na moją sugestię, że jestem Żydem – mówi Jan Gebert, który chciał sfotografować antysemickie freski w kościele przy ul. Żydowskiej. – Dobry obyczaj nakazuje najpierw poprosić o zgodę – odpowiada ks. Leszek Wilczyński, rektor kościoła pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa Czytaj dalej