Archive for the x. Marek Kozica Category

Po interwencji biskupa, parafia zaczęła płacić za wodę na cmentarzu

Posted in Edward Janiak, x. Marek Kozica with tags , on 2013.08.08 by x. Victor

Wójt Czermina interweniował u biskupa, bo zarządca cmentarza z Żegocina nie płacił za wodę na cmentarzu. Teraz umowę podpisał. Czytaj dalej