Archive for the x. Marek Lange Category

FiM – Żerowisko

Posted in Tadeusz Gocłowski, x. Marek Lange with tags , on 2014.01.17 by x. Victor

Niepełnosprawność bywa zrządzeniem losu, ale może być jego darem dla… pełnosprawnych. Wystarczy umieć robić na niej karierę i pieniądze… Niepełnosprawność bywa zrządzeniem losu, ale może być jego darem dla… pełnosprawnych. Wystarczy umieć robić na niej karierę i pieniądze.. Czytaj dalej