Archive for the x. Marian Kondysar Category

Spór o Maryję. Cała Trześnia jest oburzona

Posted in x. Marian Kondysar with tags , on 2013.01.15 by x. Victor

Zwrotu do kapliczki na wale w Trześni oryginalnej postaci Maryi „Pocieszycielki Utrapionych” domagają się od proboszcza miejscowej parafii mieszkańcy opiekujący się figurą. Ludzie chcą powrotu 100-letniej, kamiennej rzeźby, która po ostatniej powodzi, została oddana do renowacji, a postawiony na cokole zamiennik chcą oddać do kościoła. Czytaj dalej