Archive for the x. Mariusz Kuciński Category

FiM – Miliony w szambie

Posted in x. Mariusz Kuciński with tags , on 2013.04.21 by x. Victor

Kuria biskupia w Bydgoszczy długo przyglądała się, jak wykonawca miejskiej przepompowni ścieków przez pomyłkę geodetów włazi im z robotami w szkodę. Dopiero gdy inwestycja była na ukończeniu, przedstawili żądanie: pieniądze albo równać z ziemią! I wyrównano… Czytaj dalej