Archive for the x. Michał Józefczyk Category

Ksiądz Józefczyk buduje bez pozwolenia

Posted in x. Michał Józefczyk with tags , on 2013.01.06 by x. Victor

W Tarnobrzegu bez zezwolenia powstaje szkoła katolicka. Urzędnicy nie chcą zadzierać z szanowaną osobą duchowną. Sugerują, by nie poruszać tematu. Czytaj dalej