Archive for the x. Mirosław Sebunia Category

Spłacić KSIĘDZA

Posted in Andrzej Śliwiński, Stanisław Stefanek, x. Andrzej Ciapciński, x. Edward Baniak, x. Jan Halberda, x. Marcin Jagiełło, x. Marcin Jagiełło, x. Mirosław Sebunia on 2014.01.20 by x. Victor

Wielebny się zadłuża, wierni spłacają. Czytaj dalej

Proboszcz Mirosław Sebunia zostawił po sobie 150 tys. zł długu

Posted in x. Mirosław Sebunia, x. Zbigniew Idzikowski with tags , , on 2013.11.14 by x. Victor

Ks. Mirosław Sebunia dziś jest proboszczem w Rzewniu. Po jego odejściu z Nura parafianie przeżyli szok. Okazało się, że zostawił po sobie dług sięgający 150 tys. zł Czytaj dalej