Archive for the x. NN (Białołęka) Category

Ksiądz przekracza granice miasta

Posted in x. NN (Białołęka), x. Zygmunt Wirkowski with tags , , , , on 2013.02.18 by x. Victor

Parafia w Markach samowolnie powiększyła swój cmentarz. Zaanektowała teren Lasów Państwowych, w dodatku już w granicach Warszawy. Teraz stara się, by zalegalizowała to Komisja Majątkowa MSWiA Czytaj dalej