Archive for the x. Paweł Błaszczyk Category

Łódzkie: ksiądz doniósł na uczniów

Posted in x. Paweł Błaszczyk with tags , on 2013.02.14 by x. Victor

Młody wikary z podłódzkiego Parzęczewa postanowił dać nauczkę gimnazjalistom. Poczuł się przez nich znieważony. Zawiadomił policję, a ta skierowała sprawę do sądu. Teraz 13-latkom grozi nawet poprawczak Czytaj dalej