Archive for the x. Piotr Kalinowski Category

FiM – Eksmisja w imię Boże

Posted in x. Piotr Kalinowski with tags , on 2013.04.15 by x. Victor

Kiedyś za księdza daliby się pokroić, dziś trzęsie ich na samą myśl o sutannie. Czytaj dalej