Archive for the x. Piotr Kuta Category

FiM – Dziesięcina

Posted in Edward Dajczak, Piotr Libera, x. Piotr Kuta with tags , , , on 2013.04.11 by x. Victor

Każdy pracujący w szkole ksiądz katecheta zmuszany jest przez biskupów do dzielenia się z nimi niewielką nauczycielską pensją… Czytaj dalej