Archive for the x. Piotr Lenart Category

Jak ksiądz powinien chronić dane osobowe swoich parafian?

Posted in x. Jan Pokrywka, x. Piotr Lenart with tags , , , , on 2013.01.08 by x. Victor

Na jakich zasadach ksiądz wywiesza nazwiska osób, które chcą zawrzeć związek małżeński? Czy można usunąć swoje dane z kartotek kościoła i czy ksiądz ma prawo wywieszać „listy dłużników parafii”? Na takie pytania odpowiada instrukcja „Ochrona danych osobowych w działalności Kościoła Katolickiego w Polsce”. Czytaj dalej

Prywatny folwark proboszcza

Posted in x. Piotr Lenart, x. Stanisław Kluska with tags , , on 2010.02.09 by x. Victor

Wyznaczeni przez proboszcza z Jeleńca „poborcy” co kwartał pobierają po 30 zł od rodziny. Na parafii jest też mile widziana praca za darmo w gospodarstwie plebana. Czytaj dalej

Nie ma już listy, nie ma też proboszcza

Posted in x. Piotr Lenart with tags , on 2010.02.09 by x. Victor

W kościele w Deszkowicach na Zamojszczyźnie nie ma już listy dłużników parafii (tych, którzy zalegali z comiesięcznymi wpłatami w wysokości 10 zł). Czytaj dalej

Kuria nie komentuje czarnej listy księdza

Posted in x. Piotr Lenart with tags , on 2010.02.09 by x. Victor

Deszkowice. Parafianie chcą, by biskup doprowadził ich proboszcza do porządku. Chodzi o kontrowersyjną listę ponad 150 nazwisk dłużników, wywieszoną w przedsionku kościoła. Czytaj dalej