Archive for the x. Piotr Wasilewski Category

FiM – Bardzo Kościelna Wieś

Posted in x. Piotr Wasilewski with tags , on 2013.05.15 by x. Victor

Trójka uczniów gimnazjum z Zespołu Szkół w miejscowości Kościelna Wieś (woj. wielkopolskie) zrezygnowała z zajęć katechezy, co doprowadziło do furii lokalnego proboszcza. W ich obronie musiał stanąć poseł i redakcja „FiM”. Czytaj dalej